Website Logo

Initiële opleiding tot HAP-Chaffeur

Inleiding

De opleiding zorgt ervoor dat jij straks voldoet aan alle eisen die gesteld worden aan het beroep huisartsenchauffeur. De opleiding is beroepsgericht ingevuld. Deze bestaat uit 7 cursussen waarin zowel medische vakkennis en vaardigheden als de beroepsvaardigheden worden behandeld.

Instroomeisen

  • Aantoonbaar werk- en denkniveau op MBO-niveau 3
  • In bezit zijn van rijbewijs categorie B
  • Positief bindend studieadvies door DMC

Toelating

Tijdens de instroomfase van de opleiding krijg je een bindend studieadvies. In deze fase wordt door het team van Dutch Medical College beoordeeld of je ‘opleidbaar’ bent en beschikt over de leermogelijkheden die nodig zijn om de basisopleiding met succes af te ronden. De opleiding is alleen te volgen voor chauffeurs die in dienst komen van of in dienst zijn van een HAP organisatie.

Lesprogramma

Vakbekwaamheidscertificaat door Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM)

7 lesdagen