Website Logo

Dutch Medical Group en De Zorg BV gaan uit elkaar per 1 oktober 2023

Gepubliceerd op: 11-10-2023

Dutch Medical Group en De Zorg BV gaan uit elkaar per 1 oktober 2023

Twee jaar geleden hebben Dutch Medical Group (DMG) en De Zorg BV (DZBV) besloten tot een strategische samenwerking. Onderdeel hiervan was een participatie van DMG in DZBV.

Medewerkers van DMG en DZBV hebben hun uiterste best gedaan om de samenwerking gestalte te geven. De zoektocht om tot een duurzame samenwerking te komen o.b.v. parallelle belangen en wederzijds respect heeft steeds plaatsgevonden op een constructieve en respectvolle wijze.

De conclusie is echter dat de culturen van beide organisaties en de strategische zienswijzen dusdanig verschillen dat in goed overleg is besloten om de samenwerking te beëindigen per 1 oktober. DMG heeft hiertoe zijn aandelen in DZBV aangeboden en DZBV zal zelfstandig verder gaan. DMG heeft per 1 oktober de mogelijkheid om ter ondersteuning van zijn primaire processen en speciale opdrachten gebruik te maken van een eigen uitzendconstruct. Het is niet de verwachting dat DMG en DZBV hiermee in elkaars vaarwater komen.

Aangezien de onderlinge verstandhouding tussen DMG en DZBV goed is, zullen beide partijen de samenwerking blijven opzoeken en elkaar versterken waar mogelijk. 

Een woord van dank gaat uit naar alle betrokkenen die zich hebben ingezet om de samenwerking tot een succes te maken. Ondanks het feit dat DMG en DZBV bij aanvang een ander resultaat voor ogen hadden, is de onderlinge samenwerking als ook de ontvlechting respectvol verlopen.

DMG en DZBV wensen elkaar alle goeds toe in het vervolgen van hun eigen wegen die elkaar ook ongetwijfeld weer zullen kruisen!