Website Logo

Broeder de Vries en BAS Ambulance, samen verder

Gepubliceerd op: 01-02-2022

Broeder de Vries (BdV) en BAS Ambulance- en Taxi Service (BAS) gaan samen verder.

Na een zorgvuldige voorbereiding en onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat het bundelen van beide organisaties meerwaarde oplevert. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de sterke kanten van beide organisaties worden gecombineerd waardoor het geheel meer zal zijn dan de som der delen. Zowel BAS als BdV zijn familiebedrijven waarbij zowel de cultuur, geografieën, arbeidsmarkt en klantenkringen goed bij elkaar aansluiten.

Beide organisaties hebben goede en langdurige relaties met hun respectievelijke klanten en zijn bekend in het Nederlandse zorglandschap. Om de sterke kenmerken en werkwijzen van beide organisaties te borgen zal het samengaan een geleidelijk proces zijn dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd.

Jan Swagemakers zal met deze stap afscheid nemen van de BAS en van een meer dan verdiend pensioen gaan genieten. Jan is van grote betekenis geweest voor de organisatie en heeft BAS in velerlei opzicht op de kaart gezet. Ook is Jan instrumenteel geweest voor de ontwikkeling van het Liggend Zorgvervoer. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om Jan hiervoor ontzettend te bedanken. Jan’s zoon, Arjan Swagemakers, heeft Jan als directeur van BAS al vorig jaar opgevolgd. Arjan zal verbonden blijven als directeur van BAS. Bovendien is Arjan benoemd tot Algemeen Directeur van Liggend Zorgvervoer Nederland (LZN).