Website Logo

Assisteren bij vaccineren

Gepubliceerd op: 03-05-2021

Assisteren bij vaccineren

De afgelopen periode is Broeder de Vries Doktersdienst de logistieke uitdaging aangegaan die ontstond rondom het COVID-19 vaccinatieprogramma.

Voor het vaccineren in woongroepen, instellingen en bij niet-mobiele patiënten thuis waren de huisartsen verantwoordelijk. In Overijssel is Broeder de Vries gestart met het assisteren van de vaccinatie pilot en daarna hebben we bij vele Huisartsenposten (hierna HAP’s) ondersteuning geboden bij het vaccinatieprogramma.

Om het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn de HAP’s gevraagd om de individuele huisartspraktijken te ondersteunen. De HAP’s hebben de voorbereidingen getroffen en Broeder de Vries verzocht te ondersteunen bij de uitvoering. Dit hebben we gedaan!

De planning van het vaccineren was een uitdaging voor de HAP’s. Van invloed op deze planning was de beschikbaarheid van vaccins, van artsen en assistenten, alsmede de beschikbaarheid van een vaccinatieruimte in de instellingen. Broeder de Vries had als taak om voldoende voertuigen en chauffeurs te leveren.

Ondanks de onduidelijkheid die er soms was op het gebied van planning heeft een ieder binnen Broeder de Vries zich volledig ingezet om ervoor te zorgen dat we de auto’s en de gewenste ondersteuning konden leveren.

We zijn trots op alle collega’s die dit mogelijk hebben gemaakt!

Tijdens het vaccinatieproces hadden onze chauffeurs verschillende rollen. De belangrijkste was om te zorgen voor voldoende vaccins op de priklocatie. Daarnaast hebben onze collega’s geassisteerd bij het vaccineren, het bijhouden van administratie, hebben zij patiënten ondersteuning geboden en hielden ze een deskundig oogje in het zeil bij het wachten na de vaccinatie. Het enthousiasme bij de chauffeurs was groot en het feit dat zij een belangrijke schakel konden zijn in dit proces geeft hen veel voldoening.

Bij het vaccineren in een instelling voor verstandelijk gehandicapten hadden onze collega’s een heel bijzondere taak. Een aantal bewoners was zeer gecharmeerd van de HAP auto’s en de uniformen van de chauffeurs. Een bewoner met angst voor vaccinatie is door een collega meegenomen naar het HAP voertuig en onder begeleiding van zwaailicht en sirene gevaccineerd door de huisarts. De aanwezigheid van onze collega’s en de steun en geruststelling die ze indien nodig aan de bewoners konden bieden, maakte dat de huisartsen snel en efficiënt hun werk konden doen.

Alle medewerkers van Broeder de Vries zijn trots op de rol die zij hebben mogen vervullen in het vaccinatieproces, in de samenwerking met de HAP’s en huisartsen en in het snelle opschalen om de gewenste zorg te kunnen leveren.

Onze medewerkers zijn opgeleid voor het uitvoeren van assisterende en ondersteunende taken en zetten deze expertise met veel plezier in.

Mail naar operations@broederdevries.nl voor meer informatie over hulp bij vaccinatie.

 

Mogelijk ook interessant:

Doktersdienst