Operationeel Manager

Dutch Medical Group is een groeiende organisatie en volop in ontwikkeling. We verbinden in de zorg vanuit diverse werkmaatschappijen: Broeder de Vries Doktersdienst, Ambulancezorg en Zorgmeldkamer, Detacheringen, Dutch Medical College, Liggend Zorgvervoer Nederland, BAS Ambulance en de Zorg BV. De serviceafdelingen ondersteunen en faciliteren vanuit het kantoor in Lijnden de primaire processen.

Er is een flexibele organisatie gebouwd die direct kan inspelen op elke acute situatie. Elke dag trekken zo'n 700 medewerkers met verschillende expertises erop uit om zorg te verbinden.
Onze visie is: 'Connecting Care' wereldwijd de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment.

Doel van de functie

Het geven van leiding aan Team Coördinatoren op één of meer posten in de regio Noord Nederland, zorgdragen en coördineren van de dagelijkse bedrijfsvoering, zodanig dat het primaire proces optimaal verloopt en personeel en materieel optimaal functioneren binnen de eigen posten. Medeverantwoordelijk voor de communicatie en commerciële activiteiten tussen Broeder de Vries Doktersdienst en de Huisartsenposten.

Plaats in de organisatie

Ontvangt hiërarchisch leiding van de Business Unit Manager. Geeft direct leiding aan Team Coördinatoren en Medewerkers op de HAP en indirect aan Huisartsenchauffeur.


Resultaatgebieden:


Leidinggeven

 • Coacht en begeleidt de medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en stimuleert onderlinge samenwerking;
 • Voert functioneringsgesprekken met de Team Coördinatoren;
 • Is eindverantwoordelijk voor voldoende bezetting en planning en dat medewerkers aan de juiste deskundigheidseisen voldoen;
 • Organiseert en bewaakt een heldere communicatie- en overlegstructuur binnen de Regio, TC en Huisartsenchauffeurs;
 • Geeft uitvoering aan het vastgestelde organisatie, personeels- en opleidingsbeleid.


Beleid en advies

 • Geeft input voor het operationeel en tactische beleid en jaarplan van de regio;
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen en doet voorstellen voor verbetering en innovatie;
 • Werkt beleid uit op een aandachtsgebied (bijvoorbeeld regio/zelfroosteren) en draagt zorg voor implementatie binnen het bedrijfsonderdeel;
 • Neemt deel of leidt deelprojecten op gebied van verbetering en innovatie.


Financiën en beheer

 • Stelt de begroting op voor de post(en) en legt deze voor aan de Business Unit Manager;
 • Beheert het toegewezen budget, onderneemt actie bij afwijkingen en houdt de manager hier periodiek van op de hoogte;
 • Levert periodiek managementinformatie aan de Business Unit Manager;
 • Bespreekt periodiek met de Business Unit Manager de realisatie van de vastgestelde doelstellingen en prestatie indicatoren.


Bieden van zorg- en dienstverlening

 • Vertaalt de doelen uit het jaarplan naar een activiteitenplan voor de regio en maakt afspraken met de Business Unit Manager over de te behalen doelen /prestatie-indicatoren;
 • Organiseert en coördineert de werkzaamheden en processen binnen de post(en), ziet toe op de naleving van vastgesteld beleid, protocollen en wettelijke eisen en afspraken en onderneemt gerichte acties voor aanpassing/verbetering;
 • Onderhoudt contacten met externen waarmee samengewerkt wordt en draagt zorg voorafstemming.

Commercieel

 • Verkent mogelijkheden voor extra dienstverlening bij huisartsenposten;
 • Onderhoudt contacten en maakt periodiek afspraken met de huisartsenposten over de kwaliteit en kwantiteit van geleverde diensten;
 • Handelt klachten van opdrachtgevers af.


Functie-eisen:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring is vereist en werken op het gebied van gezondheidszorg is een pré;
 • Kennis is vereist van bedrijfsvoering, processen binnen de eigen (zorg)organisatie en projectmatig werken;
 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van leidinggevende werkzaamheden binnen de kaders van het operationeel en tactisch beleid en jaarplan en afspraken met de Unit business Manager;
 • Sociale vaardigheden zoals coachen, overbruggen van tegenstellingen en overwinnen van weerstanden zijn vereist voor het leidinggeven aan en implementeren van nieuwe werkprocessen binnen de post(en), voor afstemming met externe partijen en voor het adviseren van de leidinggevende;
 • Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het functioneren van de Huisartsenchauffeurs en Team Coördinatoren en het ontwikkelen en realiseren van operationeel/tactisch beleid;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het leidinggeven en voor het voeren van verschillende in- en externe overleggen en besprekingen;
 • Kennis op het gebied van computer/laptop/tablet , outlook, en planningssoftware is een vereiste;
 • Doorzettingsvermogen is vereist bij het motiveren en stimuleren van medewerkers en het leiden van deelprojecten;
 • Systematisch werken is vereist bij het leidinggeven, opstellen en uitvoeren van het activiteitenplan en het beheren van budgetten;
 • Integriteit is vereist bij het op uniforme wijze uitvoeren van het personeelsbeleid;
 • Representatief voorkomen en gedrag is vereist bij het vertegenwoordigen van de organisatie in contacten met externe contacten en organisaties.


We bieden jou:

 • Dynamische en afwisselende werkomgeving met fijne collega's;
 • Volop de gelegenheid jezelf te ontwikkelen;
 • Zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Marktconforme arbeidsvoorwaarden op basis van CAO Zorgvervoer en Taxi;
  • Salaris tot maximaal € 4.500,-
  • 8% vakantietoeslag
  • 25 vakantiedagen
  • Pensioenregeling bij Pensioenfonds Vervoer

 


Interesse?

 • Solliciteer met je CV via het onderstaand formulier.
 • Bij indiensttreding checken wij diploma's en vragen we je een VOG te overleggen.
 • Een referentiecheck kan onderdeel zijn van de procedure.
 • Vragen? neem contact op met afdeling HR via 020 – 658 33 44.

 

Extern Bureau? Indien nodig weten we jullie te vinden!

* Graag alle velden in het formulier invullen, anders werkt de "verzenden" knop niet.

The form contains errors