Samenstelling management DMG

Gepubliceerd op: 06-04-2021

Samenstelling Raad van Toezicht en Advies, Directie en Managementteam.

Via dit bericht brengen we het volgende onder uw aandacht.

Per 1 april heeft Jaap-Frank Ponstein zijn functie als directeur neergelegd en is hij toegetreden tot de Raad Toezicht en Advies (RvT&A) van Dutch Medical Group (DMG). Deze benoeming hangt samen met Jaap-Frank’s besluit om zich vanuit een onafhankelijke positie te richten op grote opdrachten op gebied van zorg coördinatie en de eerstelijns zorg in Nederland. Jaap-Frank is de afgelopen drie jaar van grote betekenis geweest vanuit de directie voor DMG. Daarom zijn we gelukkig dat Jaap-Frank aan ons verbonden blijft als lid van onze RvT&A. We hebben gekozen voor een zogenaamde “one tier board” hetgeen betekent dat er een personele relatie bestaat tussen de dagelijkse leiding en de RvT&A.

Gertjan Lieftinck is benoemd tot directeur van Dutch Medical College (DMC). DMC speelt in toenemende mate een strategische- en bedrijfsbrede rol en is instrumenteel voor innovatie binnen DMG.

Tijs de Tombe is toegetreden tot het Managementteam (MT) in de rol van secretaris en beleidsmedewerker. Tijs leidt een aantal strategische projecten binnen DMG en ondersteunt het MT in brede zin. Tevens zal Tijs de rol van secretaris vervullen van het directieteam.

Graag willen we Jaap-Frank bedanken voor de geweldige en collegiale samenwerking binnen de directie en hem feliciteren met zijn benoeming in de RvT&A. Ook willen we Gertjan en Tijs feliciteren met hun nieuwe posities. Hun benoemingen zullen de groei van onze organisatie verder versterken!

Onderstaande benoemingen zijn ingegaan per 1 april 2021.

Vriendelijke groeten,

Edzard Enschedé

Frank Berg